Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie? Je na vašej ulici tma? Aj vy môžete prispieť k bezpečiu v nočných uliciach. Dajte nám vedieť.

Aplikácia slúži na nahlásenie podnetu na svetelné miesto v Bratislave. V systéme osvetlenia mesta Bratislava je v súčasnosti viac ako 45 tisíc svetelných miest. Ak na niektorom z nich pozorujete nejaký problém alebo poruchu, otvorte si mapovú aplikáciu "Nahlásenie poruchy verejného osvetlenia", prvým priblížením sa Vám zobrazia svetelné miesta, ďalším priblížením aj ich čísla. Po kliknutí na vybraný bod na mape a následne na tlačidlo nahlásiť podnet sa Vám otvorí nové okno vybraného svetelného miesta s formulárom a ďalšími možnosťami popisu poruchy.

Svetelné miesta, ktoré nenájdete na mape, s najväčšou pravdepodobnosťou nepatria pod správu TSB. Jedná sa zväčša o svetelné miesta na súkromných pozemkoch, nové developerské oblasti - štvrte, ktoré ešte neboli odovzdané do našej správy, diaľničné úseky a privádzače v správe NDS, atď.

V prípade, ak máte problém s identifikáciou svetelného miesta, môžete nám nahlásiť podnet telefonicky na čísle
02/32332332, bezplatne na 0800/555575 alebo e-mailom na podnety@tsb.sk , kde sa Vám budeme venovať.

Kontakt:

Korešpondenčná adresa:
Technické siete Bratislava, a.s.,
Primaciálne námestie 1,
P. O. BOX 83/c 
814 99 Bratislava

Prevádzka administratívy:
Technické siete Bratislava, a.s., 

Suché mýto 1,
811 03 Bratislava 

 

poruchy a havárie verejného osvetlenia
+421 2 323 323 32
+421 800 555 575  - bezplatne

kontakt pre projektantov
+421 903 471 074

podnety@tsb.sk - nahlasovanie podnetov VO
info@tsb.sk - sekretariát