Nahlásiť podnet

O spoločnosti TSB:

Akciová spoločnosť Technické siete Bratislava, a.s. bola založená predovšetkým z dôvodu potreby riešenia systematickej obnovy a následnej prevádzky verejného osvetlenia Bratislavy, rozvoja a prevádzky Metropolitnej optickej siete, ale aj ďalších činností vyplývajúcich z postupného rozvoja spoločnosti, ako napr. poskytovanie služieb v oblasti nabíjacích staníc pre elektromobily, poskytovania elektrickej a dátovej konektivity, prevádzka a následný prenájom voľných kapacít v podzemných káblovodoch.

Spoločnosť bude v oblasti verejného osvetlenia zabezpečovať jeho systematickú obnovu s cieľom zníženia energetickej náročnosti, zlepšenia kvality poskytovanej služby a zníženia poruchovosti zariadenia. Následná prevádzka a údržba zariadenia bude zabezpečovaná s ohľadom na jeho dlhodobú udržateľnosť v rámci možností bez generovania budúceho modernizačného dlhu.

V oblasti dátovej siete spoločnosť bude zabezpečovať prevádzku a údržbu existujúcej metropolitnej optickej siete a v koordinácii s obnovou verejného osvetlenia bude zabezpečovať rozvoj dátovej siete, najmä s ohľadom na plán rozvoja mestského kamerového systému, príp. ďalšej technickej infraštruktúry mesta založenej na dátových tokoch, ale aj vytváranie rezervných kapacít pre budúce potreby mesta, príp. tretích strán.

Rozvoj spoločnosti bude zabezpečovaný prostredníctvom vyhľadávania ďalších možných oblastí, ktoré spolu s prevádzkou robustnej dátovej a napájacej siete, ktorá je plošne situovaná na území celého mesta, tvoria synergický efekt či už z technického, alebo ekonomického hľadiska.

Transparentnosť:
Vedenie spoločnosti
  • Ing. Juraj Nyulassy - predseda predstavenstva - CEO

  • Ing. Roman Herda - podpredseda predstavenstva

  • Ing. Ivan Peschl - člen predstavenstva

Zloženie akcionárov
  • Hlavné mesto SR - Bratislava , podiel akcií: 100%

Kontakt:

Technické siete Bratislava, a.s.,
Primaciálne námestie 1,
P. O. BOX 83/c 
814 99 Bratislava

Prevádzka administratívy:
Technické siete Bratislava, a.s., 

Suché mýto 1,
811 03 Bratislava 

 

+421 903 471 074

info@tsb.sk