Nahlásiť podnet
Objednávka vytýčenia sietí VO
Pre objednanie vytýčenia sietí VO je potrebné vyplniť nasledovné údaje:
1. Identifikačné údaje objednávateľa pre účely fakturácie
2. Kontaktné údaje objednávateľa pre účely fyzického vytýčenia v teréne
3. Upresnenie objednávky pre účely lokalizácie záujmového územia a požadovaného termínu vytýčenia

Upozornenie:
Táto žiadosť je považovaná za záväznú objednávku služby, na základe ktorej bude realizované a následne faktúrované vytýčenie sietí VO.

Identifikačné a kontaktné údaje Objednávateľa + dokumentácia pre vytýčenie

1. Názov spoločnosti 2. Adresa spoločnosti 3. IČO 4. DIČ 5. IČ DPH 6. Meno kontaktnej osoby 7. Telefónne číslo 8. E-mailová adresa 9. Adresa plnenia 10. Vymedzenie záujmového územia
Súbor: PDF/JPG max.10MB
11. Požadovaný termín realizácie prác Súhlasím s Pravidlami ochrany osobných údajov Potvrdiť

Kontakt:

Korešpondenčná adresa:
Technické siete Bratislava, a.s.,
Primaciálne námestie 1,
P. O. BOX 83/c 
814 99 Bratislava

Prevádzka administratívy:
Technické siete Bratislava, a.s., 

Suché mýto 1,
811 03 Bratislava 

 

poruchy a havárie verejného osvetlenia
+421 2 323 323 32
+421 800 555 575  - bezplatne

kontakt pre projektantov
+421 903 471 074

podnety@tsb.sk - nahlasovanie podnetov VO
info@tsb.sk - sekretariát