OZNAM

Momentálne prebieha údržba systému na nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení. Podnety môžete nahlasovať telefonicky na čísle +421 2 32 332 332, na bezplatnej infolinke 0800/555 575 alebo emailom podnety@tsb.sk. Za komplikácie sa ospravedlňujeme.

Kontakt:

Korešpondenčná adresa:
Technické siete Bratislava, a.s.,
Primaciálne námestie 1,
P. O. BOX 83/c 
814 99 Bratislava

Prevádzka administratívy:
Technické siete Bratislava, a.s., 

Suché mýto 1,
811 03 Bratislava 

 

poruchy a havárie verejného osvetlenia
+421 2 323 323 32
+421 800 555 575  - bezplatne

kontakt pre projektantov
+421 903 471 074

podnety@tsb.sk - nahlasovanie podnetov VO
info@tsb.sk - sekretariát